Medlemsexklusivt innehåll

Det verkar som du inte har något medlemskap i föreningen eller inte är inloggad. Om du glömt logga in så kan du göra det här.

Är du inloggad men du kommer ändå inte åt hela friasvenskar.se? Antingen har ditt medlemskap löpt ut och måste förlängas, eller så måste du teckna ett nytt medlemskap.

Bli medlem i Det fria Sverige — Det svenska folkets intresseförening

Medlemmen är föreningens ryggrad, och medlemsavgiften (som du väljer själv, men minst 100 kronor i månaden eller 50 kronor om du är pensionär) lägger en stabil ekonomisk grund för föreningens arbete.

I medlemskapet ingår:

 • Närvaro-, motions- och rösträtt vid årsmötet (se stadgarna för detaljer)
 • Full insyn i föreningens bokföring
 • Tillträde till samtliga föreningens evenemang (vid stort intresse i mån av plats, först till kvarn)
 • Tillgång till allt medlemsexklusivt på FriaSvenskar.se
 • Skriften “Föreningen och visionen”
 • En bunt blandade klistermärken
 • Medlemskort
 • Medlemsbladet Svensk strävan direkt i brevlådan
 • Tidskriften Nationalisten som PDF
 • Medlemspin (om du löser årsmedlemskap)
 • Årsmedlemskort (om du löser årsmedlemskap)

Medlemskap

Betala månadsvis
100 kr per månad
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket

Pensionär

Betala månadsvis
50 kr per månad
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket

Familj

Betala månadsvis
150 kr per månad
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket

Medlemskap

Betala årsvis
1200 kr per år
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket
 • Medlemspin
 • Extra årsmedlemskort

Pensionär

Betala årsvis
600 kr per år
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket
 • Medlemspin
 • Extra årsmedlemskort

Familj

Betala årsvis
1800 kr per år
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket
 • Medlemspin
 • Extra årsmedlemskort