Styrelsemöte (3/12 2017)

Eftersom att ingen medlem kommer kunna uppfylla de krav som ställs för rösträtt på årsmötet (10 mars 2018) enligt stadgarna (16 §) har styrelsen beslutat att till årsmötet tillfälligt åsidosätta den delen av stadgarna. Enligt stadgarna måste man ha varit medlem i sex månader innan årsmötet för att ha motions- och rösträtt, men med tanke …

Läs mer

Det verkar som du inte har något medlemskap i föreningen eller inte är inloggad. Om du glömt logga in så kan du göra det här.

Är du inloggad men du kommer ändå inte åt hela friasvenskar.se? Antingen har ditt medlemskap löpt ut och måste förlängas, eller så måste du teckna ett nytt medlemskap.

Konstituerande styrelsemöte (26/10 – 2017)

I samband med Det fria Sveriges årsmöte den 26 oktober genomfördes också det konstituerande styrelsemötet. Ladda ned protokollet

Det verkar som du inte har något medlemskap i föreningen eller inte är inloggad. Om du glömt logga in så kan du göra det här.

Är du inloggad men du kommer ändå inte åt hela friasvenskar.se? Antingen har ditt medlemskap löpt ut och måste förlängas, eller så måste du teckna ett nytt medlemskap.

Årsmöte (26/10 – 2017)

Den 26 oktober 2017 hölls årsmöte för Det fria Sverige (SVEGOT-DFS). Efter sedvanlig formalia kunde föreningens ordförande Dan Eriksson redovisa styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse. Därefter kunde årsmötet övergå till att fatta beslut om föreningens fortsatta verksamhet samt välja ny styrelse. Ladda ned protokollet

Det verkar som du inte har något medlemskap i föreningen eller inte är inloggad. Om du glömt logga in så kan du göra det här.

Är du inloggad men du kommer ändå inte åt hela friasvenskar.se? Antingen har ditt medlemskap löpt ut och måste förlängas, eller så måste du teckna ett nytt medlemskap.

Styrelsemöte (27/9 – 2017)

Den 27 september 2017 höll SVEGOT-DFS (Det fria Sverige i vardagligt tal) styrelsemöte. På mötet kunde berättas att föreningen nu var registrerad och hade blivit tilldelad ett organisationsnummer. Styrelsen diskuterade därefter olika betalningslösningar för föreningens verksamhet framledes såväl som en genomgång av vilka vidare åtgärder som behövde tagas gentemot olika myndigheter inför den officiella lanseringen. …

Läs mer

Det verkar som du inte har något medlemskap i föreningen eller inte är inloggad. Om du glömt logga in så kan du göra det här.

Är du inloggad men du kommer ändå inte åt hela friasvenskar.se? Antingen har ditt medlemskap löpt ut och måste förlängas, eller så måste du teckna ett nytt medlemskap.

Bildandemöte (21/7 – 2017)

Den 21 augusti 2017 bildades föreningen SVEGOT-DFS (i vardagligt tal Det fria Sverige) efter en längre tids planerade och diskussion.

Det verkar som du inte har något medlemskap i föreningen eller inte är inloggad. Om du glömt logga in så kan du göra det här.

Är du inloggad men du kommer ändå inte åt hela friasvenskar.se? Antingen har ditt medlemskap löpt ut och måste förlängas, eller så måste du teckna ett nytt medlemskap.